Stel cookie voorkeur in

Staking 5 oktober 2017

14-11-2017

Op donderdag 5 oktober staakte het primair onderwijs in Nederland. De vakbonden hadden - ondersteund door de organisaties die verenigd zijn in het PO-Front - tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek voor een vermindering van de werkdruk en een eerlijk salaris kracht bij te zetten.

Eén van de medewerkers van OBS Da Vinci Arnhem ging naar Den Haag om daar met 60.000(!) collega’s haar stem te laten horen. Een andere medewerker ging op uitnodiging naar het Openlucht Museum, om daar de canon van Nederland te bezoeken onder het motto: ”onze arbeidsvoorwaarden zijn niet meer van deze tijd”. Ook hier was de opkomst boven verwachting hoog: zo’n 250 collega’s.

Dat het onderwijs plat lag die dag, betekende dat er voor kinderen een alternatief programma bedacht moest worden. Sommige ouders namen hun kinderen mee naar het werk of vonden in overleg met buren/vrienden/opa/oma/,… een oplossing. DeBasisFluvius, ons bestuur, had voor kinderen zonder opvang, een bezoek aan het Ixperium georganiseerd.

Op OBS Da Vinci Arnhem volgen we het nieuws op de voet voor meer helderheid over in hoeverre de regering tegemoet zal komen aan de eisen die met de actie gesteld zijn.