Het nieuws omtrent het coronavirus volgt zich in hoog tempo op. Als school moeten wij ons onderwijs hierop aanpassen. Dat vraagt flexibiliteit van ons als school, van u als ouder en ook van onze leerlingen. 

U kunt hier de veelgestelde vragen vinden rondom de maatregelen die wij hebben getroffen om het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. 

De komende periode zal de lijst met veelgestelde vragen verder aangevuld en/of aangepast worden. Zodra er veranderingen zijn in de richtlijnen, zal de vragenlijst worden geactualiseerd. houdt deze pagnia dan ook goed in de gaten. 

Deze veelgestelde vragen zijn tot stand gekomen op basis van:

  • De richtlijnen van het RIVM
  • De adviezen en besluiten vanuit het bestuur van Flores Onderwijs in samenwerking met de gemeente Arnhem, Stichting PAS en de Ondewijsraad.

Laatst gewijzigd: vrijdag 19 maart 2021