Laatst gewijzigd: vrijdag 19 maart 2021

1. Wanneer gaat de school weer open?

Maandag 22 maart openen we onze schooldeuren weer voor de kinderen van groep 1 t/m groep 6 en voor groep 8. Vanaf dinsdag 23 maart openen we onze schooldeuren ook voor de leerlingen van groep 7.

2. Welke maatregelen gelden er op het schoolplein voor ouders/verzorgers?

We willen ouders & bezoekers dringend vragen om:

  • Bij het betreden van het schoolplein een mondkapje te dragen.

  • Uw kind alleen (zonder partner) te brengen en direct weer weg te gaan.

  • Uw kind thuis te houden bij milde klachten, gebruik hiervoor de beslisboom. Een advies is om uw kind te testen bij klachten. Kiest u ervoor om niet te testen, dan blijft uw kind thuis totdat hij/zij 24 uur klachtenvrij is. 

  • Uw kind op te komen halen op het moment dat wij constateren dat uw kind (milde) klachten heeft. 

  • Het quarantaine advies van de GGD op te volgen als uw kind positief getest is.

3. Ik zie de leerkracht van mijn kind nu niet meer. Hoe kan ik in contact komen met de leerkracht?

U kunt contact opnemen met de leerkracht(en) van uw kind(eren) via Social Schools of door rechtstreeks een e-mail te sturen. De e-mailadressen kunt u vinden op onze website. U kunt onze school ook telefonisch bereiken. We zijn na schooltijd (vanaf 14.00 uur) telefonisch minder goed bereikbaar, omdat wij ook zoveel mogelijk vanuit huis werken na schooltijd.

4. Mijn kind is verkouden. Mag hij/zij naar school?

Iedereen blijft thuis bij:

  • Neusverkoudheid

  • Hoesten

  • Moeilijk ademen/benauwdheid

  • Plotseling verlies van reuk of smaak

  • Koorts

Laat uw kind ook thuis als een gezinslid één van bovenstaande klachten heeft of besmet is met Corona. Ook bij milde klachten vragen wij u om uw kind thuis te houden. Gebruik hiervoor de beslisboom. Een advies is om uw kind te testen bij klachten. Kiest u ervoor om niet te testen, dan blijft uw kind thuis totdat hij/zij 24 uur klachtenvrij is. 

5. Moeten leerlingen en leerkrachten 1,5 meter afstand houden op school?

Onderwijspersoneel houdt onderling 1,5 meter afstand en waar mogelijk ook 1,5 meter afstand tot de leerling. 

6. Dragen de leerkrachten bescherming (mondkapjes)?

De leerkrachten volgen de richtlijnen van het RIVM rondom de hygiëne. Het advies is om spatschermen (face shields) en/of mondkapje te dragen. Bij het voortbewegen door de school draagt het personeel een mondkapje. 

7. Moet mijn kind bescherming (mondkapjes) dragen op school?

Wij volgen het dringende advies van de overheid om leerlingen van groep 7/8 een mondkapje te laten dragen wanneer zij binnenkomen in de school en door de gangen en de hal lopen. Het mondkapje mag af als de leerlingen op hun vaste plek zitten. We willen u vragen om zelf een mondkapje te regelen voor uw kind. In geval van nood zijn er op school extra mondkapjes beschikbaar. 

8. Hoe staat het met de hygiëne van de school?

Elke dag wordt de school schoongemaakt volgens het vaste rooster. Tussentijds zal er vaker worden schoongemaakt. Hierop wordt extra toegezien. Alle gebruikte materialen van die dag (tafels/stoelen/tablets/pc's) zullen tussendoor en aan het einde van de dag worden schoongemaakt. Kinderen en teamleden wassen hun handen extra. Er wordt op toegezien dat kinderen bij binnenkomst van de school, na ieder toiletgebruik, na iedere pauze, voor iedere maaltijd en voordat ze naar huis gaan, hun handen wassen volgens de richtlijnen van het RIVM.

In de school zullen de ramen/deuren zoveel mogelijk open staan, zodat we voldoende kunnen ventileren, mits de temperatuur het toelaat. 

9. Mijn kind is jarig, mag hij/zij trakteren?

Uw kind mag trakteren, mits het een voorverpakte traktatie is. Uw kind mag niet de klassen rondgaan. 

10. Gaat de studiedag op dinsdag 6 april door?

Ja, uw kind is die dag vrij. De school is op dinsdag 6 april gesloten. 

11. Welke activiteiten gaan niet door? 

Wij zullen u via Socials Schools informeren over de activiteiten die dit schooljaar zijn gepland en in hoeverre daar ouders bij aanwezig mogen zijn. Sommige activiteiten zullen dit schooljaar wellicht in een andere vorm worden aangeboden dan u van ons gewend bent. Alle aanpassingen voor de komende periode zullen in de nieuwsbrief worden vermeld of via Social Schools worden gedeeld met u.