1. Is er vanaf 8 juni 2020 nog noodopvang?
Nee. Er is geen noodopvang meer. De BSO gaat volledig open. Ouders met een contract kunnen daar terecht voor opvang.  

2. Hoe gaat de schoolweek er vanaf 8 juni uit zien?
Alle kinderen gaan alle dagen weer naar school.

3. Mag ik als ouder de school in?
Nee. Ook na 8 juni moet u buiten blijven. Contact met de leerkracht verloopt via mail of telefonisch.

4. Mag ik als ouder het schoolplein op?
De kinderen uit groep 5 t/m 8 gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Mocht u uw kind toch moeten brengen, dan gaan de kinderen zelfstandig het plein op en af. U blijft als ouder buiten het hek. Ouders met kinderen in groep 1 t/m 4 mogen hun kind naar de juiste ingang brengen met inachtneming van 1,5 meter afstand. 

5. Bij welke ingang op school mag mijn kind naar binnen?

 • Groep 1/2A: de nooddeur van het eigen lokaal
 • Groep 1/2B: de nooddeur van het eigen lokaal
 • Groep 3: de nooddeur van het eigen lokaal
 • Groep 4: de kleuteringang
 • Groep 5: de kleuteringang
 • Groep 6: de hoofdingang
 • Groep 7: de nooddeur van het eigen lokaal
 • Gtoep 8: de hoofdingang

6. Ik zie de leerkracht van mijn kind nu niet meer. Hoe kan ik in contact komen met de leerkracht?

Heeft u belangrijke informatie die niet kan wachten? Dan kunt u een briefje meegeven aan uw kind. Ook kunt u een mail sturen naar de leerkracht van uw kind. De leerkracht zal dan, indien nodig, contact met u opnemen.

7. Mijn kind is jarig. Mag hij/zij het op school vieren?
Uw kind wordt toegezongen en krijgt van ons een kaart. Uw kind mag helaas niet trakteren en de klassen rondgaan. 

8. Kan iedere leerling naar school?
Iedereen die gezond is, kan naar school. Voor iedereen geldt daarbij de algemene maatregelen die zijn gesteld door het RIVM.

 • Regelmatig handen wassen,
 • Hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog,
 • Papieren zakdoekjes gebruiken,
 • Geen handen schudden,
 • Volwassenen blijven zoveel mogelijk 1,5 meter uit de buurt van de leerlingen,
 • Volwassenen blijven 1,5 meter uit de buurt van andere volwassenen,

9. Mag ik mijn kind thuis houden?
U moet uw kind thuis houden als uw kind Corona gerelateerde klachten heeft. Heeft uw kind 1 van de volgende klachten, dan moet hij/zij thuisblijven. Het betreft de volgende klachten:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven
 • Koorts boven de 38 graden

Heeft iemand uit het gezin 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten, dan blijft de leerling thuis. Als iemand uit het gezin Corona heeft, blijft de leerling thuis.       

10. Iemand in het gezin heeft Corona, wat nu?
Wanneer een leerling positief getest is op Corona, moet hij/zij 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school na deze 7 dagen als hij/zij ook 24 uur geen klachten meer heeft.
Wilt u de leerkracht van uw kind hiervan op de hoogte stellen? In alle andere gevallen, verwachten wij uw kind gewoon op de afgesproken dagen op school.

11. Kunnen (chronisch) zieke kinderen naar school?
Kinderen die vallen onder de risicogroep of die ziek zijn, hoeven niet naar school. Overleg met de behandelend arts of uw kind naar school kan en neem contact op met de schoolleiding om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

12. Wanneer behoort mijn kind tot de risicogroep?
Wij adviseren om navraag te doen bij de behandelend arts over of uw kind tot de risicogroep behoort. Behoort een gezinslid tot de risicogroep dan vragen wij u ook om contact op te nemen met een arts en ons als school hierover te informeren.

13. Mijn kind heeft hooikoorts. Mag mijn kind naar school?
Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind mag met deze klachten dan gewoon naar school. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent, houdt het kind dan thuis totdat de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Wilt u de leerkracht informeren als uw kind hooikoorts heeft?

14. Moeten leerlingen en leerkrachten 1,5 meter afstand houden?
Kinderen in de kinderopvang en in het basisonderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren.
Kinderen moeten wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van volwassenen (leraren en andere personeelsleden). Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor bepaalde categorieën leerlingen in de praktijk lastig zal zijn. Personeelsleden moeten onderling wel de afstand van 1,5 meter in acht nemen.

15. Hoe staat het met de hygiëne van de school?
Elke dag wordt de school schoongemaakt volgens het vaste rooster. Tussentijds zal er extra worden schoongemaakt. Hierop wordt extra toegezien. Alle gebruikte materialen van die dag (tafels/stoelen/tablets/pc's/speelgoed) zullen tussendoor en aan het einde van de dag worden schoongemaakt.

Kinderen en teamleden wassen hun handen extra. Er wordt op toegezien dat kinderen bij binnenkomst van de school, na ieder toiletgebruik, na iedere pauze, voor iedere maaltijd en voordat ze naar huis gaan, hun handen wassen volgens de richtlijnen van het RIVM.

16. Mag mijn kind speelgoed meenemen van thuis?
Nee. Uw kind mag geen speelgoed meenemen van thuis. Dit om besmetting via materiaal te voorkomen. Uw kind mag alleen materiaal meenemen van thuis wat functioneel is. Dus potlood, gum, pen. (Buiten)speelmateriaal is niet toegestaan.

17. Dragen de leerkrachten bescherming (handschoenen en/ of mondkapjes)?
De leerkrachten volgen de richtlijnen van het RIVM rondom de hygiëne. Het protocol van de Onderwijsraad zegt dat het personeel geen beschermende middelen hoeft te gebruiken.

18. Moet mijn kind bescherming (handschoenen en/of mondkapjes) dragen?
Nee. Uw kind hoeft geen beschermende maatregelen te dragen zoals handschoenen en/of mondkapjes. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM.

19. Kan mijn kind naar de BSO?
De BSO gaat vanaf 8 juni volledig open. Voor vragen over de opvang van de BSO vragen wij u contact op te nemen met de BSO zelf.

20. Welke activiteiten gaan niet door? Wijzigingen voorbehouden.

 • Luizencontrole
 • Inloop nieuwe ouders
 • Da Vinci's Got Talent
 • Ouderavond
 • Schoolfotograaf
 • Schoolreisje
 • Talententijd