Laatst gewijzigd: 15 mei 2020
 

 1. Is er tijdens de studiedagen onderwijs op afstand?
  Nee. Tijdens de studiedagen is er geen onderwijs op afstand.
   
 2. Is er tijdens vrije dagen (Hemelvaart/Pinksteren/studiedagen) noodopvang op school? 
  Er is geen noodopvang mogelijk tijdens vrije dagen.
  Heeft u een contract met een BSO, dan kunt u daar terecht voor opvang. Ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen en geen contract hebben bij een BSO, maar gebruik willen maken van de noodopvang door de BSO, kunnen zichzelf aanmelden via noodopvangkinderen@arnhem.nl.
   
 3. Hoe gaat de schoolweek er na de meivakantie uit zien?
  Na de meivakantie is elke leerling, iedere week, twee volledige schooldagen op school. De indeling is gemaakt op basis van de eerste letter van de achternaam van uw kind. ​​
  • Maandag: Leerlingen met een achternaam beginnend met A t/m K

  • Dinsdag: Leerlingen met een achternaam beginnend met L t/m Z

  • Woensdag: Leerlingen met een achternaam beginnend met A t/m K

  • Donderdag: Leerlingen met een achternaam beginnend met L t/m Z

  • Vrijdag: Alleen noodopvang

 4. Waarom hebben jullie gekozen voor een tweedaagse schoolweek en niet voor elke dag les in shifts?
  We beperken met onze keuze - twee dagen per week naar school - het aantal leerlingen dat gelijktijdig op school aanwezig is. 

  De tweedaagse schoolweek heeft als voordeel dat broertjes en zusjes uit het zelfde gezin op dezelfde dag aanwezig zijn. Hierdoor hoeft u als ouder niet meerdere keren naar school te gaan, omdat uw ene kind in de ochtend naar school moet en de andere in de middag. Voor werkende ouders is een dag zonder kinderen mogelijk een prettige bijkomstigheid ten aanzien van hun eigen werkzaamheden.

  Daarnaast beperken we met deze optie het contact dat een leerkracht heeft met de kinderen. Per dag ziet de leerkracht dezelfde 10-15 leerlingen. Bij een ochtend-/middagprogramma komt de leerkracht met veel meer leerlingen in contact en moet er tussentijds worden schoongemaakt door de leerkracht. Bij deze opzet hoeft alleen het strikt noodzakelijke schoongemaakt te worden en kunnen de leerkrachten zich vooral richten op het onderwijs aan uw kind.

  Er is sprake van een duidelijke, herhalende structuur. De leerlingen komen op dezelfde, vaste dagen in de week naar school. Er bestaat geen verwarring over wie wanneer naar school moet.

  Er is minder ouderverkeer rondom het plein. Bij deze opzet is er alleen in de ochtend en middag sprake van ouderverkeer.

  Vanuit het protocol Onderwijsraad mag er niet in shifts gewerkt worden.
   
 5. Waarom is er op vrijdag geen les?
  Wij gebruiken deze dag voor het voorbereiden van het thuisonderwijs van de week erop. We gebruiken deze tijd om de planningen te maken en de online instructiefilmpjes op te nemen. Naast het normale programma op school, volgt uw kind ook drie dagen thuisonderwijs. 

 6. Mijn kind werkt vandaag thuis en begrijpt iets niet. Wat moet ik doen?
  U kunt een mail sturen naar de groepsleerkracht van uw kind. Ook kunt u een bericht plaatsen op Google Classroom. Kinderen die met Snappet werken, kunnen hun vraag stellen via de chatfunctie van Snappet. De leerkracht is onder schooltijd wel aan het lesgeven op school. Dat betekent dat uw kind niet direct antwoord krijgt op zijn/haar vraag. De school is daarnaast telefonisch bereikbaar op het algemene nummer.

 7. Mag ik als ouder de school in?
  Nee. U moet buiten blijven. Contact met de leerkracht verloopt via mail of telefonisch. 

 8. Mag ik als ouder het schoolplein op?
  De kinderen uit groep 5 t/m 8 gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Mocht u uw kind toch moeten brengen, dan gaan de kinderen zelfstandig het plein op en af. U blijft als ouder buiten het hek. Ouders met kinderen in groep 1 t/m 4 mogen hun kind naar de juiste ingang brengen met inachtneming van 1,5 meter afstand.

 9. Bij welke ingang op school mag mijn kind naar binnen?

  • Groep 1/2A: De nooddeur van het eigen lokaal

  • Groep 1/2B: De nooddeur van het eigen lokaal

  • Groep 3: De nooddeur van het eigen lokaal

  • Groep 4: De kleuteringang

  • Groep 5: De kleuteringang

  • Groep 6: De hoofdingang

  • Groep 7: De nooddeur van het eigen lokaal

  • Groep 8: De hoofdingang

 10. Ik zie de leerkracht van mijn kind nu niet meer. Hoe kan ik in contact komen met de leerkracht?
  Heeft u belangrijke informatie die niet kan wachten? Dan kunt u een briefje meegeven aan uw kind. Ook kunt u een mail sturen naar de leerkracht van uw kind. De leerkracht zal dan, indien nodig, contact met u opnemen.

 11. Kan ik de schooldagen van mijn kind ruilen?
  Nee. We hebben een weloverwogen afweging gemaakt en de leerlingen op een eerlijke manier verdeeld. Onderling van schooldag ruilen met andere leerlingen/ouders is niet toegestaan.

 12. Is er bij de verdeling van leerlingen rekening gehouden met vriendjes en  vriendinnetjes in de groep?
  De indeling vindt plaats op basis van de eerste letter van de achternaam. Dit doen wij zodat broertjes en zusjes uit hetzelfde gezin op dezelfde dagen naar school moeten. Dit doen wij zodat het organisatorisch voor (werkende) ouders haalbaar is. Er is geen rekening gehouden met vriendjes of vriendinnetjes in de groep.

 13. Waarom moeten we ook nog online lessen volgen?
  Twee dagen naar school is niet voldoende om alle noodzakelijke lessen aan bod te laten komen. We zullen daarom ook via Google Classroom de planning en instructies blijven aanbieden. Dat betekent dat uw kind twee dagen werkt op school en drie dagen thuis aan school werkt, net zoals de afgelopen periode.

 14. Krijgt mijn kind wel instructie op zijn/haar eigen niveau?
  We streven ernaar om uw kind zoveel mogelijk instructie op zijn/haar eigen niveau te geven. De kinderen zullen alle instructies binnen de eigen klas volgen. Het kan zijn dat uw kind, ondanks dat hij/zij op school is, toch af en toe online naar een instructie filmpje moet kijken voordat hij/zij de les kan/mag maken. We proberen dit tot een minimum te beperken. We zijn op deze momenten uiteraard wel beschikbaar voor de begeleiding en vragen van de leerlingen.

 15. Waarom moet mijn kind elke dag zijn/haar spullen weer mee naar huis nemen?
  Om besmetting via materiaal te voorkomen, vragen wij de kinderen alleen hun eigen spullen te gebruiken. Denk aan het gebruik van potlood, pen, gum, stiften, enzovoort. Ze hebben deze spullen nodig op school, maar ook thuis. Daarom moeten ze de spullen weer mee terug nemen. Een eventueel geleende Chromebook mag uw kind thuis laten zolang uw kind ook nog thuisonderwijs volgt. Deze hoeft uw kind dus niet elke dag mee naar school te nemen.

 16. Mijn kind is jarig. Mag hij/zij het op school vieren?
  Uw kind wordt toegezongen en krijgt van ons een kaart. Uw kind mag helaas niet trakteren en de klassen rondgaan. Dit is conform het protocol van de Onderwijsraad.

 17. Kan iedere leerling naar school?
  Iedereen die gezond is, kan naar school. Voor iedereen geldt daarbij de algemene maatregelen die zijn gesteld door het RIVM:

 • regelmatig handen wassen,

 • hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog,

 • papieren zakdoekjes gebruiken,

 • geen handen schudden,

 • volwassenen blijven 1,5 meter uit de buurt van leerlingen en andere volwassenen

 1. Mag ik mijn kind thuis houden?
  U moet uw kind thuis houden als uw kind verkouden is en/of Corona gerelateerde klachten heeft of tot een risicogroep behoort. Wilt u de leerkracht van uw kind hiervan op de hoogte stellen? In alle andere gevallen, verwachten wij uw kind gewoon op de afgesproken dagen op school.

 2. Kunnen (chronisch) zieke kinderen naar school?
  Kinderen die vallen onder de risicogroep of die ziek zijn, hoeven niet naar school. Overleg met de behandelend arts of uw kind naar school kan en neem contact op met de schoolleiding om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

 3. Wanneer behoort mijn kind tot de risicogroep?
  Wij adviseren om navraag te doen bij de behandelend arts over of uw kind tot de risicogroep behoort. Behoort een gezinslid tot de risicogroep dan vragen wij u ook om contact op te nemen met een arts en ons als school hierover te informeren.

 4. Ik werk in een risicogroep. Moet mijn kind naar school?
  Wanneer u werkt met mensen in de risicogroep hoeft uw kind per 11 mei niet fysiek naar school. Dit geldt ook voor leerlingen die zelf tot de risicogroep behoren of een gezinslid hebben die in hetzelfde huis woont als het kind en die tot de risicogroep behoort. Wij willen u vragen om ons als school hierover te informeren.

 5. Moeten leerlingen en leerkrachten 1,5 meter afstand houden?
  Kinderen in de kinderopvang en in het basisonderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren.

  Kinderen moeten wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van volwassenen (leraren en andere personeelsleden). Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor bepaalde categorieën leerlingen in de praktijk lastig zal zijn. Zo is het in de praktijk lastig om bijvoorbeeld bij kleuters afstand te houden. Een leerling met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig. Dat mag en is ook verantwoord. Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene zeer klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand tussen leerling en leerkracht te bewaren. personeelsleden onderling moeten de afstand van 1,5 meter in acht nemen.

 6. Hoe wordt de 1,5 meter afstand tussen leerkrachten en leerlingen in de school gehandhaafd?
  In de groepen zijn de zitplekken zo georganiseerd dat de kinderen op minimaal 1,5 meter afstand van de leerkracht zitten. Er is gebruik gemaakt van tape om de plekken waar ze niet mogen komen, te markeren. Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Toch verspreiden wij de leerlingen over het lokaal op gepaste afstand van elkaar.

 7. Hoe staat het met de hygiëne van de school?
  Elke dag wordt de school schoongemaakt volgens het vaste rooster. Tussentijds zal er extra worden schoongemaakt. Hierop wordt extra toegezien. Alle gebruikte materialen van die dag (tafels/stoelen/tablets/pc's/speelgoed) zullen tussendoor en aan het einde van de dag worden schoongemaakt.

  Kinderen en teamleden wassen hun handen extra. Er wordt op toegezien dat kinderen bij binnenkomst van de school, na ieder toiletgebruik, na iedere pauze, voor iedere maaltijd en voordat ze naar huis gaan, hun handen wassen volgens de richtlijnen van het RIVM.

 8. Mag mijn kind speelgoed meenemen van thuis?
  Nee. Uw kind mag geen speelgoed meenemen van thuis. Dit om besmetting via materiaal te voorkomen. Uw kind mag alleen materiaal meenemen van thuis wat functioneel is. Dus potlood, gum, pen. (Buiten)speelmateriaal is niet toegestaan.

 9. Dragen de leerkrachten bescherming (handschoenen en/ of mondkapjes)?
  De leerkrachten volgen de richtlijnen van het RIVM rondom de hygiëne. Het protocol van de Onderwijsraad zegt dat het personeel geen beschermende middelen hoeft te gebruiken.

 10. Moet mijn kind bescherming (handschoenen en/of mondkapjes) dragen?
  Nee. Uw kind hoeft geen beschermende maatregelen te dragen zoals handschoenen en/of mondkapjes. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM.

 11. Is er noodopvang op de dagen dat mijn kind niet naar school moet?
  Ja, mits u aan de voorwaardes voldoet en daarvoor een aanvraag hebt ingediend bij de directie. De aanvraag moet goedgekeurd zijn voordat u gebruik kunt maken van de noodopvang. Het aanvraagformulier voor de noodopvang is aan te vragen via info.obsdavinciarnhem@floresonderwijs.nl.

 12. Kan mijn kind naar de BSO?
  De BSO is alleen mogelijk op de dagen dat uw kind ook daadwerkelijk fysiek op school is geweest. Als uw kind een thuiswerkdag heeft, kan er op die dag geen gebruik van de BSO worden gemaakt. Ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen en geen contract hebben bij een BSO, maar gebruik willen maken van de noodopvang door de BSO, kunnen zichzelf aanmelden via noodopvangkinderen@arnhem.nl

 13. Welke activiteiten gaan niet door? Wijzigingen voorbehouden.

  • Luizencontrole

  • Inloop nieuwe ouders

  • Da Vinci's Got Talent

  • Ouderavond 

  • Schoolfotograaf

  • Schoolreisje

  • Talententijd