1. Hoe gaat de schoolweek er vanaf 23 augustus uit zien?
Alle kinderen gaan alle dagen weer naar school. De leerlingen zullen weer via de verschillende ingangen de school binnen gaan. Ook blijft het handenwassen bij binnenkomst van de school, bij eet & drinkmomenten en na toiletbezoek van kracht. De leerlingen van groep 3 t/m 8 zullen hun spullen zoveel mogelijk meenemen in het lokaal. Groep 1 leerlingen en groep 2 leerlingen maken wel gebruik van de kapstok voor het ophangen van de jassen/tassen.  

2. Mag ik als ouder de school in?
Nee. Ook na 23 augustus dient u buiten te blijven. Contact met de leerkracht verloopt zoveel mogelijk per mail of telefonisch. Na schooltijd kunt u eventueel wel persoonlijk in gesprek met de leerkracht van uw kind, mits u 1,5 meter afstand bewaard. Dit kan/mag alleen op afspraak en alleen als u klachtenvrij bent.

3. Mag ik als ouder het schoolplein op?
De kinderen uit groep 5 t/m 8 gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Mocht u uw kind toch moeten brengen, dan gaan de kinderen zelfstandig het plein op en af. U blijft als ouder buiten het hek. Ouders met kinderen in groep 1 t/m 4 mogen hun kind naar de juiste ingang brengen met inachtneming van 1,5 meter afstand.

4. Bij welke ingang op school mag mijn kind naar binnen?

 • Groep 1/2: De nooddeur van het eigen lokaal
   
 • Groep 2/3: De nooddeur van het eigen lokaal
   
 • Groep    4: De hoofdingang
   
 • Groep    5: De kleuteringang
   
 • Groep    6: De kleuteringang
   
 • Groep    7: De hoofdingang
   
 • Groep    8: De nooddeur van het eigen lokaal
   

5. Ik zie de leerkracht van mijn kind nu niet meer. Hoe kan ik in contact komen met de leerkracht?
Heeft u belangrijke informatie die niet kan wachten? Dan kunt u een briefje meegeven aan uw kind. Ook kunt u een mail sturen naar de leerkracht van uw kind. De leerkracht zal dan, indien nodig, contact met u opnemen. 

6. Kan iedere leerling naar school?
Iedereen die gezond is, kan naar school. Voor iedereen geldt daarbij de algemene maatregelen die zijn gesteld door het RIVM:

 • regelmatig handen wassen,

 • hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog,

 • papieren zakdoekjes gebruiken,

 • geen handen schudden,

 • volwassenen blijven 1,5 meter uit de buurt van andere volwassenen

Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Vanaf 1 juli geldt daarbij dat ook de 1,5 meter tussen leerlingen en leerkrachten/ personeelsleden niet meer hoeft te worden gehandhaafd. Indien leerkrachten/personeelsleden dat willen, mag de afstand wel worden gehandhaafd.

7. Mag ik mijn kind thuis houden?
U moet uw kind thuis houden als uw kind Corona gerelateerde klachten heeft. Heeft uw kind 1 van de volgende klachten, dan moet hij/zij thuisblijven. Het betreft de volgende klachten:

 • neusverkoudheid
   
 • hoesten
   
 • moeilijk ademen/benauwdheid
   
 • tijdelijk minder ruiken/proeven
   
 • koorts boven de 38 graden
   

Heeft iemand uit het gezin 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten, dan blijft de leerling thuis. 

Als iemand uit het gezin Corona heeft, blijft de leerling thuis. 

Voor kinderen van 0 t/m 6 jaar gelden andere regels. Deze kunt u lezen in onderstaande beslisboom van het RIVM. Let op: voor de leeftijd van 7 t/m 12 jaar is er een aparte beslisboom.

8. Iemand in het gezin heeft Corona, wat nu?
Wanneer een leerling positief getest is op Corona, moet hij/zij 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school na deze 7 dagen als hij/zij ook 24 uur geen klachten meer heeft. Wilt u de leerkracht van uw kind hiervan op de hoogte stellen? In alle andere gevallen, verwachten wij uw kind gewoon op de afgesproken dagen op school.

9. Kunnen (chronisch) zieke kinderen naar school?
Kinderen die vallen onder de risicogroep of die ziek zijn, hoeven niet naar school. Overleg met de behandelend arts of uw kind naar school kan en neem contact op met de schoolleiding om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

10. Wanneer behoort mijn kind tot de risicogroep?
Wij adviseren om navraag te doen bij de behandelend arts over of uw kind tot de risicogroep behoort. Behoort een gezinslid tot de risicogroep dan vragen wij u ook om contact op te nemen met een arts en ons als school hierover te informeren.

11. Mijn kind heeft hooikoorts. Mag mijn kind naar school?
Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind mag met deze klachten dan gewoon naar school. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent, houdt het kind dan thuis totdat de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Wilt u de leerkracht informeren als uw kind hooikoorts heeft. 

12. Moeten leerlingen en leerkrachten 1,5 meter afstand houden?
Kinderen in de kinderopvang en in het basisonderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Vanaf 1 juli geldt daarbij dat ook de 1,5 meter tussen leerlingen en leerkrachten/ personeelsleden niet meer hoeft te worden gehandhaafd. Indien leerkrachten/personeelsleden dat willen, mag de afstand wel worden gehandhaafd. Personeelsleden moeten onderling wel de afstand van 1,5 meter in acht nemen.

13. Hoe staat het met de hygiëne van de school?
Elke dag wordt de school schoongemaakt volgens het vaste rooster. Tussentijds zal er extra worden schoongemaakt. Hierop wordt extra toegezien. Alle gebruikte materialen van die dag (tafels/stoelen/tablets/pc's) zullen tussendoor en aan het einde van de dag worden schoongemaakt.Kinderen en teamleden wassen hun handen extra. Er wordt op toegezien dat kinderen bij binnenkomst van de school, na ieder toiletgebruik, na iedere pauze, voor iedere maaltijd en voordat ze naar huis gaan, hun handen wassen volgens de richtlijnen van het RIVM.

In de school zullen de ramen/deuren zoveel mogelijk open staan, zodat we voldoende kunnen ventileren. 

14. Mijn kind is jarig. Mag hij/zij het op school vieren?
Uw kind mag dit schooljaar zijn/haar verjaardag weer vieren en ook trakteren, op voorwaarde dat het een voorverpakte traktatie is. Traktaties die door uzelf zijn bereid of die door uzelf zijn ingepakt worden niet uitgedeeld. Ook mag uw kind de klassen rond. Ook een eventuele traktatie voor de leerkrachten moet voorverpakt zijn.

15. Mag mijn kind speelgoed meenemen van thuis?
Nee. Uw kind mag geen speelgoed meenemen van thuis. Dit om besmetting via materiaal te voorkomen. Uw kind mag alleen materiaal meenemen van thuis wat functioneel is. Dus potlood, gum, pen. (Buiten)speelmateriaal is niet toegestaan.

16. Dragen de leerkrachten bescherming (handschoenen en/ of mondkapjes)?
De leerkrachten volgen de richtlijnen van het RIVM rondom de hygiëne. Het protocol van de Onderwijsraad zegt dat het personeel geen beschermende middelen hoeft te gebruiken.

17. Moet mijn kind bescherming (handschoenen en/of mondkapjes) dragen?
Nee. Uw kind hoeft geen beschermende maatregelen te dragen zoals handschoenen en/of mondkapjes. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM.

18. Welke activiteiten gaan niet door? Wijzigingen voorbehouden.
Wij zullen u via de nieuwsbrief informeren over de activiteiten die dit schooljaar zijn gepland en in hoeverre daar ouders bij aanwezig mogen zijn. Sommige activiteiten zullen dit schooljaar wellicht in een andere vorm worden aangeboden dan u van ons gewend bent.