Stel cookie voorkeur in

Welkom

Wat leuk dat u onze website bezoekt.

 

We werken er hard aan om onze website te vullen en up to date te houden.

U kunt ons ook telefonisch bereiken indien u vragen heeft of informatie wenst over onze school.

Telefoonnummer: 026-3230729.
Of per mail: info.obsdavinciarnhem@debasisfluvius.nl.

U kunt ons ook volgen via Facebook.

 

Namens het complete team van
OBS Da Vinci Arnhem heerlijke feestdagen, een fijne vakantie en een goed 2019 gewenst!

 

(Helaas was team niet compleet toen de foto genomen werd.)

Op OBS Da Vinci zijn vandaag de diploma’s uitgereikt aan de mediatoren.

Sinds anderhalf jaar werken we op de OBS Da Vinci Arnhem aan de Vreedzame School.
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

In de groepen worden wekelijks lessen gegeven en kinderen weten, na anderhalf jaar, heel goed hoe ze iets positiefs (opsteker) kunnen zeggen. Ook zijn ze steeds beter in staat om elkaar te vertellen wat ze niet fijn vinden en samen te zoeken naar een win-win oplossing. Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein.

In dit tweede jaar van de invoering van De Vreedzame School zijn een aantal leerlingen getraind als mediator. De leerlingmediatoren uit groep 7 en 8 hebben gesolliciteerd naar de taak van mediator.

Eenmaal opgeleid is er elke dag in een school een tweetal mediatoren die ‘dienst hebben’. Tijdens de pauzes kunnen zij helpen bij het oplossen van een conflict van andere kinderen. Zij zijn zichtbaar door een geel hesje. Op een rustige plek in de school voeren ze een gesprek met de kinderen om ze te helpen hun conflict op te lossen.

Vanaf 3 december 2018 zetten we mediatoren in. We zijn enorm trots op deze mediatoren en het behalen van hun diploma.

Zie ook Vredenburg.info.nl.

OBS Da Vinci Arnhem is vier weken lang bezig geweest met 'Project Indonesië'.

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 mochten iedere week iets speciaals knutselen met kosteloos materiaal dat van te voren massaal werd ingezameld.

Zo werden er bijvoorbeeld hartjes sleutelhangers gemaakt van oude fietsbanden, kleine Indonesische schilderijtjes, krukjes van hout en oude fietsbanden, mapjes van stof, wenskaarten, sierslingers van gevonden veren, talloze armbandjes van bijvoorbeeld kartonnen verpakkingen waar kralen van zijn gemaakt en de clipjes van blikjes en nog veel meer moois.

De kinderen werden begeleid door een viertal zeer actieve en betrokken ouders van de school.

Uiteindelijk is er een echte Indonesische markt gehouden in de aula van de school. Compleet met echte kraampjes, Indonesische hapjes, muziek en wierook. Ook werden er lootjes verkocht waar gedoneerde prijzen werden weggegeven.

Het doel van dit alles was om geld inzamelen voor Indonesië. Een van onze leerkrachten vertrekt in december naar Indonesië om vrijwillig Engelse les te geven aan kansarme kinderen, in de jungle van Sumatra. Omdat ze daar geheel afhankelijk zijn van giften en donaties, wilde zij een project opzetten met de OBS Da Vinci Arnhem om geld in te zamelen. Zo komt ze niet met lege handen aan.

Die missie is dankzij alle kinderen, ouders en collega's van de school méér dan geslaagd! Er is 1335 euro tijdens de markt opgehaald en het geld blijft binnenstromen door de overenthousiaste kinderen die het overal vertellen, waardoor mensen van buiten de school ook komen geven!

Wat een fantastisch en speciaal gevoel van saamhorigheid! Een mooi voorbeeld van samenwerking en het bundelen van krachten.

‘Da Vinci’ nieuwe naam fusiebasisscholen in Vredenburg

Vanochtend is de nieuwe naam van de gefuseerde basisscholen De Troubadour en Dr. Aletta Jacobsschool in Arnhem-Zuid feestelijk onthuld. De leerlingen bezoeken vanaf schooljaar 2017/2018 de nieuwe school: OBS Da Vinci, Arnhem.

Fusiescholen De Troubadour en Dr. Aletta Jacobsschool in de Arnhemse wijk Vredenburg gaan vanaf komend schooljaar samen verder als OBS Da Vinci, Arnhem.

Directeur Wanja van Langen: “We hebben onze school niet voor niets vernoemd naar Leonardo Da Vinci. Da Vinci was een uitzonderlijk kunstenaar en uitvinder, met brede interesses en vele talenten. Die talenten stimuleren wij ook graag bij onze leerlingen. Wij geloven dat je alles kunt bereiken, als je er maar vertrouwen in hebt en inzet toont.”

Lees hier het hele artikel.

Nieuwe naam fusiebasisscholen in Vredenburg.

Vanochtend is de nieuwe naam van de gefuseerde basisscholen De Troubadour en Dr. Aletta Jacobsschool in Arnhem-Zuid feestelijk onthuld. De leerlingen bezoeken vanaf schooljaar 2017/2018 de nieuwe school: OBS Da Vinci, Arnhem.

Fusiescholen De Troubadour en Dr. Aletta Jacobsschool in de Arnhemse wijk Vredenburg gaan vanaf komend schooljaar samen verder als OBS Da Vinci, Arnhem.

Directeur Wanja van Langen: “We hebben onze school niet voor niets vernoemd naar Leonardo Da Vinci (1452-1519). Da Vinci was een uitzonderlijk kunstenaar en uitvinder, met brede interesses en vele talenten. Die talenten stimuleren wij ook graag bij onze leerlingen. Wij geloven dat je alles kunt bereiken, als je er maar vertrouwen in hebt en inzet toont.”

Nieuw onderwijsconcept
Met de nieuwe naam wijzigt ook het onderwijsconcept van de school. Van  Langen: “Onze school is voortaan verdeeld in drie units: groep 1/2/3, 4/5/6 en 7/8, met basisgroepen binnen iedere unit. De leerlingen starten en eindigen iedere dag in hun basisgroep. Elke schooldag is opgedeeld in drie dagdelen: Samentijd, Instructietijd en Talententijd.”

Talententijd
Onder Samentijd (in de basisgroep) vallen de vakken Wereldoriëntatie, Sociaal-emotionele ontwikkeling, presentaties, taal, kleine vakken en Engels. Hieronder vallen ook de overige vakken, zoals gym, handvaardigheid, zwemmen, drama, etc.

Tijdens Instructietijd werken de leerlingen op basis van gepersonaliseerd leren aan aanvankelijk/technisch lezen, spelling en rekenen.

Talententijd tenslotte is bedoeld om kinderen te leren hun talenten te ontwikkelen. Talententijd (twee uur per week) wordt verzorgd door ouders, teamleden en externe experts, die zelf hiervoor hun eigen talenten inzetten.

Zie ook Vredenburg.info.nl.

Namens het complete team van
OBS Da Vinci Arnhem heerlijke feestdagen, een fijne vakantie en een goed 2019 gewenst!

 

(Helaas was team niet compleet toen de foto genomen werd.)