Welkom

Wat leuk dat u onze website bezoekt.

OBS Da Vinci Arnhem is op 1 augustus 2017 ontstaan en bevindt zich in de wijk Vredenburg. Op onze school werken wij met het 5 gelijke-dagen-model, waarbij onze leerlingen elke dag van 08.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan.

Op OBS Da Vinci Arnhem werken we met units. De namen van de units zijn in 2017 gekozen door de leerlingen en zijn passend bij onze school. In iedere unit hangt een visual die duidelijk maakt in welke unit u zich bevindt, deze zijn ook verwerkt in de lampenkappen. Op onze unitpleinen en in onze themaruimte zijn prenten van Leonardo Da Vinci te zien. De herkenbaarheid van de units zorgt voor een gevoel van huiselijkheid, veiligheid en geborgenheid. Komt u eens kijken?

De drie units zijn;
● De Mona Lisa unit: groep 1/2 en groep 3,
● De Vliegende unit: groep 4, 5 en 6,
● De Breinbrekers unit: groep 7 en 8.

In de units werken wij groepsdoorbrekend. Dat houdt in dat leerlingen doorstromen naar een volgend niveau wanneer zij daar aan toe zijn. We stimuleren elke leerling om het beste uit zichzelf te halen. In ons team ben je als leerkracht dus niet alleen verantwoordelijk voor je eigen groep. Met je collega’s wordt het onderwijs afgestemd op het niveau van de leerling.
Daarnaast werken we soms ook unitdoorbrekend, bijvoorbeeld bij Talententijd. Leerlingen werken gedurende aantal weken aan het ontwikkelen of ontdekken van hun eigen talent. We zetten hierbij talenten in van teamleden, ouders en soms ook leerlingen.

Op onze school staat De Vreedzame School hoog in het vaandel. We zien onze school als een gemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. We leren de kinderen om samen beslissingen te nemen, conflicten op te lossen, zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en open te staan voor onderlinge verschillen. En wat we van onze leerlingen verwachten, geldt ook voor ons als team. Leerlingen en teamleden zijn geïnteresseerd in de ander, werken samen en durven elkaar aan te spreken op ieders verantwoordelijkheid.

Vieringen nemen een belangrijke plaats in op onze school. We vinden het zinvol dat kinderen van elkaar weten waar ze mee bezig zijn en dat we deze ervaringen ook met elkaar delen. Dit doen we door middel van gezamenlijke vieringen, waarin iedere groep of leerling de ruimte krijgt om zichzelf te presenteren.

We werken er hard aan om onze website te vullen en up to date te houden. U kunt ons telefonisch of per mail bereiken indien u vragen heeft of informatie wenst over onze school.

Ons telefoonnummer: 026-3230729
Ons mailadres: info.obsdavinciarnhem@floresonderwijs.nl

Meer informatie over het aanmelden van nieuwe leerlingen vindt u hier. Heeft u interesse in onze school voor uw kind? Dan kunt u zich opgeven voor één van onze inloopochtenden of een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. U belt hiervoor met 026-3230729 of stuurt een berichtje naar info.obsdavinciarnhem@floresonderwijs.nl. Vermeldt hierin uw naam en telefoonnummer, de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind.