Op OBS Da Vinci Arnhem werken wij in units en we werken groepsdoorbrekend. Dat houdt in dat leerlingen doorstromen naar een volgend niveau wanneer zij daar aan toe zijn. We stimuleren elke leerling om het beste uit zichzelf te halen. De leerkrachten zijn dus niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen groep. Samen met de collega's wordt het onderwijs afgestemd op het niveau van de leerling. Daarnaast werken we soms ook unitdoorbrekend, bijvoorbeeld bij Talententijd. Leerlingen werken gedurende een aantal weken aan het ontwikkelen of ontdekken van hun eigen talent. We zetten hierbij talenten in van teamleden, ouders en soms ook leerlingen.

Op onze school staat De Vreedzame School hoog in het vaandel. We zien onze school als een gemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. We leren de kinderen om samen beslissingen te nemen, conflicten op te lossen, zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en open te staan voor onderlinge verschillen. En wat we van onze leerlingen verwachten, geldt ook voor ons als team en vragen wij ook van u, als ouders.

Vieringen nemen een belangrijke plaats in op onze school. We vinden het zinvol dat kinderen van elkaar weten waar ze mee bezig zijn en dat we deze ervaringen ook met elkaar delen. Dit doen we door middel van gezamelijke vieringen waarin iedere groep of leerling de ruimte krijgt om zichzelf te presenteren.

Ons team!

(A) Djamilla, Marlous, Danya, Marijn, Wanja, Aukje. (M) Priscilla, Tom, Boukje, Max, Joyce. (V) Michael, Annika, Ephraïm, Anna.