Communicatie over belangrijke zaken
Wij beseffen hoe bijzonder het is dat u uw kinderen aan ons toevertrouwt. We doen ons best uw kind optimaal te laten ontwikkelen.

Maar soms hebt u andere verwachtingen dan wij waar kunnen maken of schatten wij zaken anders in. Dat kan weleens boosheid of misschien verdriet bij u oproepen. Het gaat immers om uw kind.

Dit vraagt om zorgvuldige en respectvolle communicatie. Emoties communiceren in bijvoorbeeld een mail kan allerlei ongewilde effecten geven voor u, maar ook voor ons. En daar wordt uw kind nooit beter van.

We vinden het daarom belangrijk om over gevoelige zaken samen te praten en niet te schrijven. We willen u daarom vragen om tijdig een gesprek aan te vragen wanneer u iets dwars zit. Dit geldt voor u als ouder, maar ook voor ons als professionals. U vraagt altijd eerst een gesprek aan bij de leerkracht en als u er samen niet uitkomt bij de KC/schoolleiding.

In geval van een verlofaanvraag wegens gewichtige omstandigheden vragen wij u een gesprek aan te gaan met de schoolleiding, alvorens plannen te maken.