Het basisonderwijs in Nederland is gratis. Daarom betalen onze ouders alleen een bijdrage voor de kosten die niét door de overheid worden vergoed.

De extra activiteiten die op school worden georganiseerd, worden voor het grootste deel betaald uit deze ouderbijdrage. U kunt daarbij denken aan de viering van Sinterklaas, Kerst, schoolfeest, sportdag, excursies, talententijd en projecten. Allemaal gebeurtenissen die school extra leuk maken en onze school daardoor mede kenmerken. De ouderbijdrage is dus heel hard nodig.

De ouderbijdrage is voor dit jaar wederom vastgesteld op:

  • € 30,00 voor het eerste kind;
  • € 47,50 voor twee kinderen;
  • € 55,00 voor drie of meer kinderen uit één gezin.