Het basisonderwijs in Nederland is gratis. Daarom betalen onze ouders alleen een bijdrage voor de kosten die niét door de overheid worden vergoed. De extra activiteiten die op school worden georganiseerd, worden voor het grootste deel betaald uit deze ouderbijdrage. U kunt daarbij denken aan de viering van Sinterklaas, Kerst, schoolfeest, sportdag, excursies, talententijd en projecten. Allemaal gebeurtenissen die school extra leuk maken en onze school mede daardoor kenmerken. De ouderbijdrage is dus heel hard nodig.

De ouderbijdrage is voor dit jaar wederom vastgesteld op: € 25,00 per kind (€ 10,00 korting bij drie kinderen of meer).

Daarnaast vragen we jaarlijks een bijdrage voor schoolreisje  à € 25,00 per kind (groep 1 t/m 6) en kamp à € 35,00 per kind (groep 7 en 8).

Ouders onvtvangen hiervoor via Social Schools een betaalverzoek.