Wat is sociale veiligheid?
Sociale Veiligheid is dat jij je veilig voelt bij de mensen om je heen. Op school, thuis en op alle andere plekken waar je met andere mensen te maken hebt. 

Een school is veilig als de sociale, geestelijke en lichamelijke veiligheid van leerlingen niet door anderen wordt beschadigd. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag.

Wat school allemaal doet om onveilige situaties te voorkomen, is een belangrijk onderdeel van het sociale veiligheidsplan.


De wet sociale veiligheid
Sinds augustus 2015 moet iedere school een plan hebben waarin staat wat een school doet om te zorgen voor een prettige, positieve en veilige sfeer in de school. Dat noemen we ‘sociale veiligheid’.

Om de sociale veiligheid te kunnen garanderen, is het belangrijk te weten wat je moet doen bij onveilige situaties.

Onze school heeft daarom ook een sociaal veiligheidsplan gemaakt. Daarin staat hoe we werken aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Ook staan er stappenplannen in die ons vertellen wat wij moeten doen bij onveilige situaties.


Wie zorgen voor de sociale veiligheid op school?
Iedereen die betrokken is bij onze school heeft de taak om te zorgen dat iedereen zich veilig voelt op school.

Er is een coördinator sociale veiligheid (Anna de Jonge) die zorgt dat het sociaal veiligheidsplan up to date blijft, dat het plan bij alle leerkrachten bekend is en dat het plan uitgevoerd wordt zoals we het hebben bedacht. 

Alle mensen die op onze school werken kennen het plan. We pakken het plan erbij als we het nodig hebben en we praten samen regelmatig over de inhoud van het plan.

Ook u als ouder kunt ons meehelpen om onze school sociaal veilig te houden. Ziet of hoort u iets dat de sociale veiligheid van iemand in gevaar brengt? Kom het ons dan vertellen!


Pestregistratieformulier
Heeft u het idee dat iemand gepest wordt? Dan kunt u als ouder een pestregistratieformulier invullen. Die kunt u in het halletje bij de ingang vinden. Het invullen is makkelijk en het mag anoniem. U kunt het formulier in de witte brievenbus stoppen. Die brievenbus wordt iedere week geleegd. Wij nemen alle meldingen van pesten serieus.

 

Vertrouwenspersonen
Ook kunt u contact opnemen met één van onze interne vertrouwenspersonen. Onze vertrouwenspersonen zijn Priscilla Vieane en Anna de Jonge. Zij bieden een luisterend oor en kunnen advies geven over hoe u een probleem kan aanpakken. Het gaat om situaties waarbij de veiligheid van een kind in gevaar is of andere problemen die met school te maken hebben.


Kindfolder
Voor de kinderen is een speciale kindfolder gemaakt. De kindfolder wordt samen met juf Anna de Jonge en een paar kinderen uit groep 7 en 8 gemaakt. 

In de kindfolder wordt aan kinderen uitgelegd wat sociale veiligheid is, en wat ze kunnen doen als ze zich sociaal onveilig voelen. Wij willen het taboe rondom onderwerpen als kindermishandeling doorbreken en kinderen zelf de kans geven om hulp te vragen.

Ieder jaar wordt met een nieuwe leerlingcommissie de kindfolder aangepast of aangevuld. De kindfolder wordt ieder schooljaar gepresenteerd in de groepen 4 t/m 8. De kindfolder is te vinden in het halletje bij de ingang.