LKSVDD architecten

Mei 2023

Nieuwbouw Kindcentrum Vredenburg nadert voltooiing   De werkzaamheden voor de nieuwbouw van Kindcentrum Vredenburg in Arnhem zijn bijna afgerond. Het gevelbeeld is nagenoeg gereed, inclusief de nestmogelijkheden voor vleermuizen. Binnen wordt hard gewerkt aan de afbouw, waarbij onder andere sloophout in de vide van de centrale hal wordt aangebracht. Ook is men druk bezig met de terreininrichting. Deze wordt voorzien van ‘natuurlijk spelen’ en sluit aan op het groene Groningenpark waarin het kindcentrum is gelegen.  

Eind juni zal Kindcentrum Vredenburg worden opgeleverd, zodat het gebouw komend schooljaar in gebruik kan worden genomen. Hier zullen een peuterspeelzaal, kinderopvang en een tweetal basisscholen, KBS De Ommelander en OBS Da Vinci Arnhem, onderdak vinden.  
WBC Bouwgroep
Alferink Installatietechniek
SBM Bouw- en vastgoedmanagers
Skar
Flores Onderwijs
Delta Scholengroep

#kindcentrum #vredenburg #arnhem #nieuwbouw #lksvdd

Stand van zaken nieuwbouw

Maart 2023

Tijdens de thema ouderavond van 15 maart 2023 heeft Wanja van Langen de aanwezige ouders geïnformeerd over de stand van zaken rondom de nieuwbouw. De bouw van de buitenkant liep van de winter 1 week vertraging op, maar die achterstand is inmiddels ingelopen. Ook met de bouw van de binnenkant liep het een week achter, maar waarschijnlijk wordt ook dit weer ingelopen. Tijdens de bouw zat het nieuwe gebouw ingepakt in witte bouwdoeken. Inmiddels is een groot deel (achter- en zijkanten) uitgepakt en wordt het gebouw meer zichtbaar. Met de slideshow willen we het verloop van het proces van oudbouw naar nieuwbouw met u delen.

Slideshow 'OBS Da Vinci Arnhem van oudbouw naar nieuwbouw'

Bezoek nieuwbouw

December 2022

Deze week kan het team op een paar momenten de nieuwbouw bezoeken. We willen u natuurlijk ook graag laten zien hoe het er op dit moment uitziet.

Hoogste punt nieuwbouw bereikt

November 2022

Vandaag was een speciaal moment voor de SKAR, De Ommelander (Delta) en OBS Da Vinci Arnhem (Flores ​Onderwijs). We hebben het hoogste punt van de ​bouw van het ​nieuwe schoolgebouw​ gevierd.​ Met een aantal kinderen zijn we naar de bouwplaats​ gelopen. We hadden drie vlaggen mee (iedere gebruiker een eigen vlag) en saucijzenbroodjes om te trakteren.​ We hebben alle bouwvakkers en overige betrokkenen bedankt voor het harde werken tot nu toe​ en samen ​de vlaggen gehesen en een saucijzenbroodje gegeten.​ De kinderen mochten vragen stellen aan de bouwmensen. Zo wilden ze graag weten hoe een school gebouwd wordt, hoe lang de mensen per dag werken en hoe lang ze al bezig waren met bouwen.​ Na alle vragen en natuurlijk de antwoorden daarop, zijn we terug naar school gelopen.

Voortgang nieuwbouw

Oktober 2022

We willen graag met u het proces van de nieuwbouw delen, Hieronder een paar foto's van hoe het er nu voor staat.

Eerste paal

Juni 2022

Op 1 juni 2022 zijn we met de Vliegende Unit naar de bouwplaats gelopen waar onze nieuwe school gebouwd wordt. Daar waren de bestuurders van Flores Onderwijs en Delta aanwezig. Ook alle partijen die de bouw van onze school gaan realiseren waren op de bouwplaats. De wethouder kwam om wat te vertellen over de bouw en om het lint door te knippen. Dat was de officiële start van de bouw van onze nieuwe school.

Na het officiële gedeelte hebben de kinderen van de Ommelander en van OBS Da Vinci Arnhem een waterdichte ton begraven. Voor iedere school één ton. In die ton zit allerlei informatie over het heden, zodat mensen in de toekomst ooit deze informatie kunnen lezen. Het was een bijzonder moment om bij stil te staan. Wij kijken uit naar het moment dat de bouw klaar is.

Oud gebouw

Januari 2022

Ons oude schoolgebouw is nu helemaal gesloopt. Er is niks meer van over dan bergen puin. Hopelijk wordt dit gauw bouwklaar gemaakt en kan de bouw van ons nieuwe gebouw starten.

Drone

December 2021

Vanuit de Ommelander heeft een ouder een drone laten vliegen boven ons oude Krakeling pand. Op deze beelden ziet u het sloopproces van bovenaf. Wij vinden het best indrukwekkend om te zien.

Ook de vader van één van onze leerlingen heeft met de drone van zijn bedrijf Helix Aerial Vision mooie foto’s gemaakt. Op deze foto’s is te zien dat ons oude gebouw bijna helemaal is gesloopt.

Sloop Schoolgebouw

December 2021

De sloop van het oude schoolgebouw aan de Slochterenweg is flink aan de gang. Verwacht wordt dat het hele pand eind januari weg is. Dan zal de grond bouw klaar gemaakt worden en wordt ervan uit gegaan dat er eind april gestart kan worden met bouwen. Er is wat vertraging opgelopen. Het streven is nu om voor de zomervakantie 2023 te verhuizen naar het nieuwe pand en met ingang van schooljaar 2023/2024 te starten in onze nieuwe school.

Impressie tijdelijke locatie

September 2021

Welkom in ons tijdelijk onderkomen (OBS Da Vinci Arnhem). We hebben er iets moois van gemaakt. Hier kunnen we prettig/goed vertoeven, in afwachting van onze nieuwbouw.

Bekijk hieronder de slideshow door op de pijltjes (links en rechts) te klikken.

Oudbouw

September 2021

Inmiddels is er gestart met slopen. De daklijsten zijn eraf en hier en daar ontbreken steeds meer ramen. Momenteel wordt er vooral binnen in het gebouw gesloopt.

Een vader van één van onze leerlingen uit groep 1/2 heeft met een drone foto's gemaakt van de oudbouw toen de start van de sloop nog geen feit was.

Verhuisd naar de tijdelijke locatie

September 2021

Tijdens de laatste week vóór de zomervakantie en de laatste week van de zomervakantie heeft ons team keihard gewerkt om van onze oude locatie in de Krakeling te verhuizen naar onze tijdelijk onderkomen in het Lorentz Lyceum en hier OBS Da Vinci Arnhem weer op te bouwen en in te richten. Afgelopen maandag hebben we de leerlingen weer welkom kunnen heten. Wat heerlijk!

Omdat we het ook de ouders gunnen te zien hoe onze school er van binnen uitziet en waar hun kind(eren) in de klas zit(ten), heeft het team een filmpje gemaakt die wij via Social Schools gedeeld hebben.

Sfeerimpressie nieuwbouw

Juni 2021

We hebben weer leuk nieuws te vertellen als het gaat om onze nieuw te bouwen school. Met heel veel trots en blijdschap willen we u een impressie laten zien van hoe het gebouw er van buiten en van binnen uit komt te zien.

Wij kunnen (bijna) niet wachten totdat we daar onderwijs mogen aanbieden.

Tijdelijke huisvesting

Januari 2021

Komend schooljaar zullen we starten in onze tijdelijke huisvesting, in afwachting van onze nieuwbouw. We zullen verhuizen naar het Lorentz Lyceum. Om dit zo goed en rustig mogelijk te laten verlopen, hebben we ervoor gekozen om de laatste schoolweek te verhuizen. 

De laatste lesdag van het huidige schooljaar is op maandag 19 juli 2021 zijn. Vanaf dinsdag 20 juli hebben de kinderen vakantie. Wij zullen de verdere week gebruiken om te verhuizen. 

Op 6 september 2021 starten wij schooljaar 2021/2022 in het (oude) Lorentz gebouw.

Ons tijdelijke adres wordt:
Groningensingel 1235
6835 HZ Arnhem

 

Informatieavond

September 2020

Tijdens de informatieavond van 29 september 2020 hebben wij, samen met de architect, De Ommelander, Het Pompeltje en De Wervelwind, een informatieavond over de nieuwbouw georganiseerd. Doordat ouders zich moest aanmelden voor één van de drie tijdsblokken, het gebruiken van intekenlijsten, looproutes, minimaal 1,5 meter afstand tussen de stoelen en goed ventileren, hebben wij dit coronaproof kunnen doen. Na een woord van welkom en een voorstelrondje liep de architect door de presentatie en nam de ouders digitaal mee door het nieuwe gebouw en de omgeving. Hierdoor kregen ouders een goede impressie van hoe ons nieuwe gebouw er ongeveer uit komt te zien en waarom er voor bepaalde opties is gekozen. De architect vertelde ook dat er duurzaam gebouwd gaat worden, wat inhoud dat er materiaal, zoals hout uit het huidige plafond en de dubbele beglazing worden hergebruikt. Ook de buitenmaterialen zoals hekken, stoeptegels en de speeltoestellen worden zoveel mogelijk hergebruikt.Uiteraard was er ook ruimte om vragen te stellen. Na elke ronde was er buiten nog even gelegenheid om vragen te stellen. De reacties die wij van ouders terug kregen was positief. Wij vonden het erg fijn dat zij aanwezig waren.

OBS Da Vinci Arnhem krijgt nieuwbouw!

September 2020

Op dit moment zijn we ongeveer halverwege het definitief ontwerp (DO-fase). Steeds meer worden de 'puntjes op de i' gezet. Dat is ook nodig omdat na deze fase de technisch ontwerpfase (TO-fase) plaatsvindt. Daarna is het ontwerp klaar. We hebben met de gemeente Arnhem gesprekken gevoerd over tijdelijk huisvesting en overeenstemming bereikt om naar elders te verhuizen. En wel naar (een deel van) het oude gebouw van het Lorentz Lyceum aan de Groningensingel. De komende tijd bereiden we de tijdelijke huisvesting en verhuizing voor. Door de tijdelijke huisvesting op een andere plek kunnen we het huidige gebouw in eenmaal slopen. De sloper die het sloopwerk uitvoert is gespecialiseerd in circulair slopen. Dit betekent dat materiaal in het huidige gebouw zo wordt verwijderd dat het deels hergebruikt kan worden bij de nieuwbouw en voor andere bouwprojecten. Vanuit duurzaamheid vinden we dit een mooie gedachte! De sloop van het gebouw start in augustus 2021. Voor het hele bouwproces betekent dit dat we eind 2022 kunnen gaan verhuizen naar de nieuwbouw.