Op iedere school is een interne vertrouwenspersoon (IVP) aanwezig, waar iedereen met klachten van welke aard dan ook naar toe kan gaan. Elke ouder, kind of personeelslid kan een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Het spreekt voor zich dat elk gesprek vertrouwelijk wordt behandeld. De interne vertrouwenspersoon kan verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie.

Ouders, kinderen en personeelsleden kunnen rechtstreeks bij de interne vertrouwenspersoon terecht. Dit kan ook als men bijvoorbeeld alleen advies wil over een bepaald onderwerp. Bij ons op school zijn Anna de Jonge (leerkracht) en Priscilla Vieane (administratief medewerker) onze interne vertrouwenspersonen.

Indien nodig kan de interne vertrouwenspersoon contact opnemen met de externe vertrouwenspersonen van Flores Onderwijs, Klaartje Thierry of Aad Schoenmakers. De externe vertrouwenspersoon kan u advies en informatie geven over mogelijke vervolgstappen.