De Activiteitencommissie (AC) heeft een veelomvattende taak. Een belangrijke taak is het organiseren van activiteiten voor leerlingen in samenspraak met leerkrachten. Voorbeelden van activiteiten die mede door de AC worden georganiseerd, zijn: Sinterklaasfeest, kerstviering, sportdag, lentefeest, schoolfeest en de feestweek. 

De AC-leden zijn vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen en werken op deze manier nauw samen met het team. De AC komt ongeveer 4 á 5 keer per jaar bij elkaar; deze bijeenkomsten zijn openbaar.

Om de activiteiten te bekostigen vraagt de AC een financiële bijdrage aan de ouders. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks tijdens de eerste bijeenkomst van de AC vastgesteld. Tijdens de eerste ouderavond van het schooljaar wordt de begroting van het komend jaar en het financiële verslag van het afgelopen jaar gepresenteerd.